Adviesverlening

Als familiaal bedrijf die kan steunen op jarenlange expertise en kennis (mede door investering en ontwikkeling van eigen projecten) kunnen we de mensen begeleiden in hun ontwikkelings- en eventueel verkoopstraject van hun vastgoedpratrimonium.

De wetgeving – zoals ook die van fiscale aangelegenheden – verandert voortdurend waarbij het verhaal van het “bos” en de “bomen” zeker geen overdrijving is.

De reeds ingevoerde codextrein van 2017 en de “angst inboezemende” betonstop doen misschien wel een belletje rinkelen maar wat betekent dit concreet voor je eigen onroerend goed?

  • Woonuitbreidingsgebieden, zijnde reservegebieden voor woonfunctie die men van plan is om te schrappen tegen 2040
  • Men wilt meer verdichting: betere benutting van bestaande volumes => functiewijzigingen, zorgwonen, opdelen in verschillende woonentiteiten,…
  • Afwijkingen van achterhaalde BPA’s (Bijzondere Plan van Aanleg) die de bebouwbaarheid van een perceel terug mogelijk maken
  • Herbestemming van onroerend (geïnventariseerd) erfgoed

 

Wij bieden dan ook expertise aan waarbij we aan de hand van het gewestplan, APA, BPA, RUP en andere wetgevende kaders de respectievelijke bestemmingsvoorschriften nagaan.

Ook eventuele landbouwgronden en hun “pachtsituatie” kunnen we analyseren.

Als een bepaald onroerend goed versnipperd geraakt overheen verschillende generaties merken we dat mensen soms “te passief” omgaan met hun grond waardoor het potentieel verloren geraakt.

Wij willen hen daarin begeleiden, eventueel tot en met de verkoop.

Contacteer ons vrijblijvend!